erp-eco-dizayn-kriterleri

Bu Kanun Tüm Kombi Kullanıcılarını Etkileyecek!

Isıtma sistemlerinde yeni dönem başlıyor.

AB ülkelerinde aşamalı olarak uygulanmaya konulan ERP (Energy Related Products – Enerji İlişkili Ürünler) Yönetmeliği’nin ülkemizde de yürürlüğe girmesine sayılı günler kaldı. Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ilişkin yönetmelik kapsamında 2015 yılında yürürlüğe girmesi beklenirken ertelenen; “hermetik kombi ithalat ve üretimi yasağını içeren düzenleme” 21 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılarak çevreye daha az etki yapan daha akıllı ürünlerin tasarlanıp tüketicilere daha yüksek verimlilikteki tam yoğuşmalı ürünler kullanımına sunulacak.

Ülkemizdeki evlerde yakılan doğalgaz ithalatı için yıllık 4 milyar dolardan fazla ödenmekte, ErP uygulamasıyla zorunlu hale gelecek olan yoğuşma teknolojisi sayesinde her yıl 1 milyar dolara kadar tasarruf sağlanabilecek. 21 Nisan 2018’ de yoğuşmalı kombi satışı zorunlu hale geldiğinde bu modellerin tüketiciler tarafından kullanılması aylık doğalgaz faturalarında yüzde 30’a varan oranlarda tasarruf etmelerini sağlayacak.

Erp – ECO Dizayn kriteri mevcutta kullanılan hermetik konvansiyonel cihazları kapsamayacak var olan kombiler kullanılmaya devam edecek ancak kombisini değiştirmek isteyen kullanıcılar tam yoğuşmalı cihazlar ile değiştirmek zorunda olacak. Türkiye’de yaklaşık 11 milyon civarında kombi kullanımı bulunmaktadır. Bunların 7-8 milyonu eski tip konvansiyonel kombiler oluşturmaktadır. ErP’nin uygulanmasıyla birlikte söz konusu kombilerin en az yarısının 5 – 10 yıl içerisinde değişmesi öngörülmektedir.

21 Nisan 2018 tarihi için Bakanlıktan yapılan açıklama ise şu şekildedir:

“Yönetmelik gereği, 400 kW ısıtma gücüne kadar konvansiyonel kombi ve kazanların üretim ve ithalatı 21 Nisan 2018 tarihinden itibaren yasaklanacak, yönetmelikte adı geçen 0 – 70 kW kapasite aralığındaki sıvı ve gaz yakıtlı ısıtma cihazlarının enerji verimliliklerini gösteren ürün etiketlerinin detaylı olarak hazırlanarak ürün ve/veya ambalaj üzerinde konumlandırılması ve bu ürünlerin NOx emisyonunun 56 mg/kWh’nın altında olması zorunlu hale gelecek. Bu düzenleme ile konvansiyonel ürünlerin artık ülkemizde üretimi ve satışı olmayacak. Bu cihazların yerine, verimleri daha yüksek, atık gaz NOx oranları daha düşük olan, piyasada tam yoğuşmalı kombi olarak bilinen kombiler üretilip, satılacak. “