immergas_yesil_cozumler

ErP ve Enerji Etiketi


ERP ARACI İÇİN TIKLAYIN

Immergas, ısıtma teknolojisinin geldiği son nokta olan ErP ve ELD direktiflerine uygun üretilmiş, 20 kW’ tan 900 kW kapasiteye ulaşan yoğuşmalı ürün gamı ile artık daha çevreci ve daha verimli ürünler sunmaktadır.
Yeni Avrupa Birliği direktifleri olan ErP – Eco design “Enerji İlgili Ürünler Direktifi” (2009/125 / CE) ve ELD – “Enerji Etiketleme Direktifi” (2010/30/CE) Ağustos 2015’te Avrupa’da yürürlüğe girmiş olup, tüm enerji tüketen cihazlarda; çok hassas tasarım kurallarını, ekolojik-uyumlu (çevre ile dost) ürünlerin imalatını, düşük enerji tüketimini, yüksek sezonluk verim değerlerini, düşük baca gazı emisyonlarını ve beyaz eşyalardaki gibi kolay anlaşılır bir renkli “enerji etiketi “ kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir.
Amaç 2020 yılına kadar ünlü 20-20-20’ye ulaşmaktır.
• ENERJİ KULLANAN ÜRÜNLERİN VERİMLİLİĞİNİ %20 ARTIRMAK
• ATMOSFERDEKİ (CO2) KARBONDİOKSİT EMİSYONUNU %20 AZALTMAK
• YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINI %20 ARTIRMAK
Bu zorunlu AB kriterleri, 2017 yılının sonunda ülkemizde de yürürlüğe girecektir.
IMMERGAS, ÇEVREYE SAYGILI, YÜKSEK ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ TEŞVİK EDEN BİR PAZARIN BİLİNCİNDE OLARAK BU DÜZENLEMELERİ İÇTENLİKLE ve İNANARAK KARŞILAMAKTADIR.

ErP ve ELD nedir?

ErP (Energy-related Products) kriterlerinin kabulü ile Avrupa Birliği, hava ve çevre kirliliğini azaltma politikasını sürdürerek tüm Avrupa vatandaşlarının ve dolayısı ile tüm Dünya İnsanlarının yaşam kalitesini artıracak etkili bir strateji oluşturmaya çalışmaktadır.
Ve Yine 26 Eylül 2015’den başlayarak ErP ve ELD Direktifleri doğrultusunda Avrupa Pazarında satılan tüm cihazların “enerji verimli pompalar” ile üretilmesi zorunlu hale gelmiştir.
Eko tasarım,
• Daha iyi ürün tasarımı ile tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerin azaltılmasıdır.
• Ürün kaynaklı çevresel etkilerin yaklaşık %80’i tasarım aşamasında belirlenebilir.
• Çevreye duyarlı tasarım sayesinde para ve enerji tasarrufu da yapılabilir.
• Eko-tasarım, bir ürünün henüz tasarlanma aşamasından başlayarak, beşikten mezara tüm aşamalarının çevreye daha duyarlı bir şekilde tasarlanmasını içeren bir yaklaşımdır.
• Ürünlerin doğaya daha duyarlı olması, kaynakların en etkin şekilde kullanılması ve geri dönüşümün teşvik edilmesini kapsar.
• Ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel performansını geliştirmek amacıyla ürün tasarımına çevresel özelliklerin entegrasyonudur.

Her şey etikette;
ELD (Energy Labelling Directive)
Avrupa Birliği’nin yeni enerji etiketleme sistemi, tüketicinin her bir ürünün çevresel uyumluluk seviyesini bir bakışta görebilmesi için yeni enerji etiketleme sistemini zorunlu kılmıştır.

Enerji Etiketleme Direktifi (2010/30/CE), her ürünün ErP Direktifine göre bir etikete sahip olmasını vurgulayarak, yalnızca enerji verimlilik sınıfının değil aynı zamanda


ERP ARACI İÇİN TIKLAYIN