faq-banner

Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıda en sık karşılaştığımız soruları ve cevaplarına kolayca ulaşabilirsiniz

Genel
Isı Pompası Nasıl Çalışır?
Isı pompaları; Yoğusturucu (Kondenser), Genişleme Valfi, Buharlaştırıcı (Evaporatör) ve Kompresör olmak üzere dört ana bölümden oluşur. Isı pompaları, kapalı devrelerinde R410A /R134A gibi soğutucu akışkanlar da denilen özel kimyasal gazları kullanılır. Buharlaştırıcı içinden geçen soğutucu akışkan etrafındaki ortamdan gerekli ısıyı çekerek buharlaşır ve buharlaşan bu soğutucu akışkan kompresör vasıtasıyla yoğuşturucuya basılır. Yoğuşturucu da kızgın buhar halindeki soğutucu akışkan etrafındaki ortama ısı vermek suretiyle yoğunlaşarak doymuş sıvı haline gelir. Yoğuşturucudan çıkan yüksek basınç ve sıcaklığa ulaşmış soğutucu sıvı akışkan kılcal borulardan veya genleşme valfinden geçerek basınç ve sıcaklığı düşürülerek tekrar buharlaştırılır. Böylelikle ısı pompası çevrimi tamamlanmış olur. IMMERGAS Isı Pompaları, Kış aylarında -20 °C ve yaz aylarında +46 °C gibi çok geniş bir dış hava sıcaklık aralığında çalışabilme özelliğine sahiptir.
Isı Pompası Nedir ve Nasıl Tasarruf Sağlar?
Immergas Havadan/Suya Isı Pompaları, Havada bulunan ısı enerjisini alarak evimizin içinde dolaşan tesisat suyuna aktaran cihazlardır. Isı pompası enerji aldığı kaynağı ısıtma konumunda çalışırken soğutur, soğutma yaparken ise ısıtır. Yapılan işlem gazın faz değişimi ile enerji alma ve bu enerjiyi taşıma işlemidir. Bu taşıma ve faz değişimi sırasında düşük miktarda elektrik enerjisi harcanmaktadır. Harcanan 1 kW elektrik enerjisine karşılık alınan toplam ısı enerjisi 4.49 kW ve daha yüksek oranlara çıkabilmektedir. Isı pompası sistemleri, prensip olarak ihtiyaç duyulan ısı enerjisinin %75’ini doğada depolanmış güneş enerjisinden yani havadan, %25’ ini ise elektrik enerjisini kullanarak karşılar. immergas Audax 6 serisinde, %22 (1kW) elektrik kullanımına karşın, ihtiyaç duyulan enerjinin %78 (3,49kW) havadan karşılanır. Havada bulunan ısı enerjisi ücretsiz, yenilenebilir ve güneşe bağlı tükenmez enerji kaynağıdır.
Isı Pompaları Neden Tercih Edilmelidir?
Isı pompaları doğada bulunan sonsuz enerji kaynağını evimizin içerisinde kullanmamızı sağlayan ileri teknoloji ürünleridir. Enerji tüketimini % 75-80’e varan oranlarda düşürür. Çok yüksek oranlarda tasarruf yapmamızı sağlar. Ödediğimiz kurulum maliyetini birkaç yıl içinde geri kazandırır. Sera gazı emisyonlarını azaltarak küresel ısınmayı önler. Enerji temini konusunda dışa bağımlılığı azaltır. 3 Farklı işlem İçin Tek Cihaz! Isı pompaları kışın ıstma amaçlı kullanılabildikleri gibi yazın ise serinletme amacıyla kullanılabilirler. Ayrıca bir boyler bağlantısı ile sıcak kullanım suyunu da üretebilirler.
Hibrit Ne Demektir?
Isıtma ve Soğutma sistemlerinde toplam enerji ihtiyacını birbirinden farklı enerji kaynaklarını kullanarak yöneten entegre sistemlere Hibrit sitemler denilmektedir. Yenilenebilir temiz enerji kaynaklarını kullanımına öncelik tanıyan hibrit sistemler, sadece ihtiyaç halinde doğalgaz veya elektrikli ısıtma sistemlerini devreye sokar. Gereken toplam enerjinin çok büyük bir kısmını havada bulunan ısı enerjisinden karşılar. Hibrit yazılımı sayesinde ısı pompasından, yoğuşmalı kombiden, fotovoltaik panelden, solar panelden gelen enerjileri ekonomiklik durumuna göre anlık olarak değerlendirip sürekli olarak en verimli olanını kullanmamızı sağlar. Böylece enerji tasarrufu daima maksimum seviyede tutulur.
Hibrit Isı Pompası Nedir?
IMMERGAS havadan suya hibrit ısı pompası; bir tam yoğuşmalı kombi, bir havadan/ suya split tip ısı pompası ile son derece gelişmiş hibrit elektronik kontrol panelinin bir kasa içinde entegrasyonundan meydana gelen sistemlerdir. Hava ve güneş kaynaklı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyerek yıllık %88’lere varan oranlarda yakıt tasarrufunu garanti eden sistemlerdir. Bir dairenin ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyu üretiminin tek bir merkezden yapılmasına ve yönetilmesine olanak tanır. Ev ve işyerleri için en ideal en verimli ve en ekonomik ısıtma / soğutma / sıcak kullanım suyu çözümlerini bir arada sunar. Sadece bir kombi kadar hacim kaplar. Kompakt boyutları sayesinde az yer kaplar, kolay kurulum imkanı sunar.
Hibrit Isı Pompası Sistemleri Nasıl Çalışır?
IMMERGAS havadan suya hibrit ısı pompası sistemleri; Isıtma, sıcak su ve soğutma işlemini öncelikle hava, termal güneş enerjisi sistemleri ve elektrik üreten fotovoltaik paneller gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak yapar. Daha sonra gerektiğinde örneğin çok soğuk bölgelerde sistem içinde hazır bulunan Doğalgaz veya LPG ile çalışabilen tam yoğuşmalı kombi ile ısıtma sistemini takviye eder. Böylece tek bir noktadan yönetim ve kontrol işlemini yaparak her türlü tesisat ve dış hava şartlarına mükemmel entegrasyon ve yakıt tasarrufu sağlar. Sıcak kullanım suyu üretirken aynı anda soğutma işlemini de birlikte yapabilir. Birden çok banyosu bulunan büyük mekanlar için boyler kullanımına olanak tanıyarak sistem çözümleri sunar.
ErP –Eko Tasarım (Eco Design) Nedir?
Eko – tasarım; bir ürünün henüz tasarlanma aşamasından başlayarak tüm aşamalarının çevreye daha duyarlı bir şekilde tasarlanmasını içeren bir yaklaşımdır. Ürünlerin doğaya daha duyarlı olması, sınırlı kaynakların en etkin şekilde kullanılması ve korunmasını, geri dönüşümün teşvik edilmesini kapsar. ErP/Eko – tasarım kriterleri, üreticilerin ürettikleri ürünlerinin enerji tüketimlerini azaltmalarını gerektirir. Yeni Avrupa Birliği direktifleri olan; ErP – Eco Design “Enerji İlgili Ürünler Direktifi” (2009/125/EC) ELD – “Enerji Etiketleme Direktifi” (2010/30/EC) 2015 yılında Avrupa’ da yürürlüğe girmiş olup, tüm enerji tüketen cihazlarda; çok hassas tasarım kurallarını, ekolojik (çevre ile uyumlu) ürünlerin imalatını, düşük enerji tüketimini, yüksek sezonluk verim değerlerini, düşük baca gazı emisyonlarını ve beyaz eşyalardaki gibi kolay anlaşılır bir renkli “enerji etiketi” kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Amaç 2020 yılına kadar ünlü 20-20-20’ ye ulaşmaktır. • Enerji kullanan ürünlerin verimliliğini %20 Artırmak • Yenilenebilir Enerji Kullanımını %20 Artırmak • Atmosferdeki (CO2) karbondioksit emisyonunu %20 Azaltmak ELD (Energy Labelling Directive) - Enerji Etiketleme Direktifi Avrupa Birliği’ nin yeni enerji etiketleme sistemi, tüketicinin her bir ürünün çevresel uyumluluk seviyesini bir bakışta görebilmesi için yeni enerji etiketleme sistemini zorunlu kılmıştır. Enerji Etiketleme Direktifi (2010/30/CE), her ürünün ErP Direktifine göre bir etikete sahip olmasını vurgulayarak, yalnızca enerji verimlilik sınıfının değil aynı zamanda gürültü seviyesi ve güç tüketimi gibi diğer performans faktörlerinin de yazılmasını gerekli kılar.
Yoğuşma Teknolojisi Nasıl Çalışır?
Immergas Yoğuşmalı Kombiler; özel tasarlanmış ısı eşanjörü sayesinde, yanma sonucu ortaya çıkan ve konvansiyonel kombilerde kullanılmadan bacadan dışarıya atılan atık gaz içerisindeki yüksek sıcaklıktaki su buharını daha soğuk olan tesisat dönüş suyu ile karşılaştırır. Buhar halinde bulunan su sıvı hale dönüşürken içindeki gizli ısı emilir ve tesisat suyuna aktarılır. Çok yüksek verim ve tasarruf sağlanmış olur.
Premix Brülürlü (Ön Karışımlı) Yanma Sistemi Nedir?
Immergas Premix brülörlü yanma sistemi; modülasyonlu fan ve özel tasarımlı brülör sayesinde yanma havası ve gaz en ideal oranlarda önceden karıştırılarak yanma odasına gönderilir. En ideal yanma sonucunda yakıtın tamamı yakılır. Yüksek yanma verimine, düşük baca gazı emisyon değerlerine ulaşır. Konvansiyonel kombilere oranla Immergas Yoğuşmalı kombiler yüksek sıcaklıkla çalışan sistemlerde dahi (80/60°C) premix (ön karışım) özelliğinden dolayı yanma verimi hiç bozulmadan %98’e varan yüksek verimlere ulaşır. Yoğuşma yapmasa bile eski kombilere oranla %6 ile %10 arasında yakıt tasarrufunu garanti eder. Yoğuşma özelliğinin de devreye girmesi ile tüm ısıtma sezonunda %108 - %109’a varan yüksek verimli ve tasarruflu işletim sağlanır. Immergas Yoğuşmalı Kombiler; ideal karışımlı – premix – tam yanma özelliği nedeniyle küçük büyük tüm tesisat tiplerinde ve cihaz dönüşümlerinde rahatlıkla kullanılabilir.
Ürün Arıza Kodlarının Tanımları
Immergas Cihazlarında 01 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Gaz Yok" uyarısıdır. Nedeni gazın eksik olmasından kaynaklanabilir. Vanalarınızı kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, EOLO STAR 24 3 E, EOLO STAR 24 5 E, MINI EOLO STAR 24 3 E, EOLO MYTHOS, MAIOR EOLO, MAIOR EOLO, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX 26 2 ERP, VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW, VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP, VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP, VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ, HERCULES CONDENSING
Immergas Cihazlarında 02 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Aşırı ısı termostatı arızası (emniyet)" uyarısıdır. Nedeni tesisat ve petek vanalarıdır. Kontrol edip resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, EOLO STAR 24 3 E, EOLO STAR 24 5 E, MINI EOLO STAR 24 3 E, EOLO MYTHOS, MAIOR EOLO, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX 26 2 ERP, VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW, VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP, VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP, HERCULES CONDENSING
Immergas Cihazlarında 03 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Baca (atık gaz) termostat arızası" uyarısıdır. Bacanızı kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, EOLO STAR 24 5 E, MINI EOLO STAR 24 3 E, MAIOR EOLO, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX 26 2 ERP, VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW, VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP, HERCULES CONDENSING
Immergas Cihazlarında 04 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Elektromekanik kontaklar" uyarısıdır. Nedeni devre kartı problemidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, EOLO STAR 24 3 E, EOLO MYTHOS, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX 26 2 ERP, VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW, VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP, VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP, HERCULES CONDENSING
Immergas Cihazlarında 05 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Gidiş sensörü arızası" uyarısıdır. Nedeni kalorifer sensörü arızasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, EOLO STAR 24 3 E, EOLO STAR 24 5 E, MINI EOLO STAR 24 3 E, EOLO MYTHOS, MAIOR EOLO, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX 26 2 ERP, VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW, VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP, VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP, HERCULES CONDENSING
Immergas Cihazlarında 06 Arızası Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Sıcak kullanım suyu sensör arıza" uyarısıdır. Nedeni sıcak su sensör arızasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, EOLO STAR 24 3 E, EOLO STAR 24 5 E, MAIOR EOLO, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX 26 2 ERP, VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW, VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP, VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP
Immergas Cihazlarında 08 Arızası Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Maksimum reset sayısı" uyarısıdır. Nedeni 3'den fazla resetleme yapılmasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, EOLO STAR 24 5 E, MINI EOLO STAR 24 3 E, MAIOR EOLO, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX 26 2 ERP, VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP
Immergas Cihazlarında 0A13 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Maksimum reset sayısı" uyarısıdır. Nedeni 3'den fazla resetleme yapılmasıdır. Sigortayı kapatıp açınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0A15 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"NTC besleme ve geri dönüş sonda ısı tespiti doğru değil (stand - by'da)" uyarısıdır. Nedeni tesisat dönüş sensör arızasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0A16 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"NTC besleme sondası kötü termik teması" uyarısıdır. Nedeni tesisat dönüş sensör arızasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0A17 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"NTC geri dönüş sondası kötü termik teması" uyarısıdır. Nedeni tesisat dönüş sensör arızasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0A18 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"NTC besleme ve geri dönüş sonda ısı tespiti doğru değil" uyarısıdır. Nedeni tesisat dönüş sensör arızasıdır. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0A2 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Gaz Yok" uyarısıdır. Nedeni gazın eksik olmasıdır. Vanalarınızı kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0A3 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Yüksek ısı engeli" uyarısıdır. Nedeni aşırı ısınmadır. Vanalarınızı kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22 arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0A30 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"NTC besleme sondası kısa devre yaptı" uyarısıdır. Nedeni kart NTC besleme sondasında bir kısa devre tespit etmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22 arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0A31 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"NTC besleme sondası çalışma aralığı dışında" uyarısıdır. Nedeni kart NTC besleme sondası üzerinde açık bir temas tespit etmiş olmasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22 arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0A37 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Tesisat basıncı yetersiz" uyarısıdır. Nedeni eğer belli bir süre için tesisat debisi yetersiz kalırsa, kombi arıza saptar. Tesisat su basınıcını kontrol ediniz ve filtreleri temizleyiniz. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22 arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0A43 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"NTC geri dönüş sondası kısa devre yaptı" uyarısıdır. Nedeni NTC geri dönüş sondasında bir kısa devre tespit etmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0A44 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"NTC geri dönüş sondası çalışma aralığı dışında" uyarısıdır. Nedeni kart NTC geri dönüş sondası üzerinde açık bir temas tespit etmesidir. Vanalarınızı kontrol ediniz. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22'yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0A5 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Fan sinyal arızası" uyarısıdır. Nedeni fan hızının doğru olmaması halinde görülebilir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22'yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0A7 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Duman ısı arızası" uyarısıdır. Nedeni kombinin çalışma bozukluğu halinde, duman devresinde çok yüksek bir ısı tespit edilir ve kombi kapanır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0A80 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"NTC besleme ve geri dönüş sondasında bağlantı hatası" uyarısıdır. Nedeni iki NTC sondası arasında elektrik bağlantısının değiştirilmesi halinde, kart bir anormallik saptar (hatanın tetkiki için 3 dakika beklemek gereklidir.) Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0A9 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Gaz valfi elektrik devresi arızası" uyarısıdır. Nedeni kart gaz valfi elektrik devresinde bir arıza tespit etmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0E2 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Parazit alev engelleme" uyarısıdır. Nedeni ateşleme aşamasında, tespit devresinde kayıp veya alev kontrol anormalliklerindendir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0E21 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Elektronik kart hatası" uyarısıdır. Nedeni elektronik kartta bir hata saptanması ve kombinin çalışmamasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0E25 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Elektronik kart hatası" uyarısıdır. Nedeni elektronik kartta bir hata saptanması ve kombinin çalışmamasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0E32 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"NTC geri kullanma suyu sondası kısa devre yaptı" uyarısıdır. Nedeni NTC kullanma suyu sondasında bir kısa devre tespit etmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0E33 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"NTC kullanma suyu sondası çalışma aralığı dışında" uyarısıdır. Nedeni NTC kullanma suyu sondası üzerinde açık bir temas tespit etmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0E34 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Düşük elektrik voltajı" uyarısıdır. Nedeni elektrik voltajı, kombinin doğru çalışması için ön görülen sınırların altına indiğinde görülür. Elektrikleriniz kontrol ettiriniz. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0E37 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Tesisat basıncı yetersiz" uyarısıdır. Nedeni tesisat basıncının yetersiz olması halinde kombinin kapanmasıdır. Tesisat basıncını kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0E45 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"NTC duman sondası kısa devre yaptı" uyarısıdır. Nedeni kartı NTC duman sondasında bir kısa devre tespit etmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0E46 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"NTC duman sondası çalışma aralığı dışında" uyarısıdır. Nedeni NTC duman sondası üzerinde açık bir temas tespit etmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0E8 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Alev devresi arızası" uyarısıdır. Nedeni ateşleme aşamasında eğer alev kontrolü elektronik devresinde bir arıza saptanırsa kombi kapanır. Gaz vanasını ve gazı kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 0E81 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"NTC besleme ve geri dönüş sonda ısı tespiti doğru değil (stand - by'da)" uyarısıdır. Kombi stand-by modunda iken, kant NTC besleme ve geri dönüş sondasının ısıları arasında anormal bir fark tespit etmesi ve iki sondadan birisinin çalışma bozukluğundan kaynaklanabilir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında 10 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Tesisat basıncı yetersiz" uyarısıdır. Nedeni kombinin sağlıklı ve düzgün çalışabilmesi için yeterli derecede basınç tesisat içerisinde tespit edememesidir. Petek vanalarını kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, EOLO STAR 24 3 E, EOLO STAR 24 5 E, MINI EOLO STAR 24 3 E, MAIOR EOLO, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX 26 2 ERP, VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW, VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP, VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP, HERCULES CONDENSING, AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Cihazlarında 101 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"KONTROL KİTİ/DIŞ ÜNİTE kablolama hatası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22'yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Kombilerinde 11 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Duman presostatında arıza" uyarısıdır. Nedeni duman presostatın da fanın arızaya geçmesi veyahut da emiş ya da tahliye borularının tıkanmış olması durumunda oluşur. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: EOLO STAR 24 3 E, EOLO STAR 24 5 E, MINI EOLO STAR 24 3 E, EOLO MYTHOS, MAIOR EOLO
Immergas Isı Pompalarında 11 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"RS485 iletişim kaybı (6 türü sistem konfigürasyonu)" uyarısıdır. Nedeni son kumandalar için olduğu gibi aktif sistemdir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Kombilerinde 12 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Kullanım suyu giriş sondasında anormallik" uyarısıdır. Nedeni panel akış evsel sıcak su girişi probunda bir hatayı belirler. Petek vanalarını kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MINI EOLO STAR 24 3 E, VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW, VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP, VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP, HERCULES CONDENSING
Immergas Isı Pompalarında 12 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"İnvetör kartı sinyali veya kompresör sıcaklık sensörü kaybı" uyarısıdır. Nedeni sensör arızasındandır.. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Cihazlarında 13 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Su çıkış sıcaklık sensörü" uyarısıdır. Nedeni kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresör çalışmamasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Kombilerinde 15 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Konfigürasyon hatası" uyarısıdır. Nedeni elektronik kart bir anomali tespit eder ya da bir tutarsızlık elektrik tesisatında cihaz çalışmaz. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, MINI EOLO STAR 24 3 E, MAIOR EOLO, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX 26 2 ERP, VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW, VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP, VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP, HERCULES CONDENSING
Immergas Isı Pompalarında 15 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Invertör hava sıcaklık sensörü (TO)" uyarısıdır. Nedeni tüm korumalar etkindir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP,AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Kombilerinde 16 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Fan arızası" uyarısıdır. Nedeni fanın elektronik veya mekanik bir arızası olması halinde görülür. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX 26 2 ERP, VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW, VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP, VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP, HERCULES CONDENSING
Immergas Isı Pompalarında 16 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"G-Tr İnvertör kısa devre koruması" uyarısıdır. Nedeni kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresörün çalışmamasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Isı Pompalarında 18 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Kompresöt rotorunun pozisyon kontrol hatası" uyarısıdır. Nedeni kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresörün çalışmamasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Isı Pompalarında 19 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"İnvertör akım sensörü hatası" uyarısıdır. Nedeni kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresörün çalışmamasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Isı Pompalarında 2 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Soğutma sıcaklığı sensörü (TR)" uyarısıdır. Nedeni kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresörün çalışmamasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Kombilerinde 20 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Parazit alev arızası" uyarısıdır. Nedeni alev kontrol veyahut şebeke geriliminde kaçak algılamasından ötürü oluşan arızadır. Bu durumda kombi devreye giremez. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, EOLO STAR 24 3 E, EOLO STAR 24 5 E, MINI EOLO STAR 24 3 E, EOLO MYTHOS, MAIOR EOLO, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX 26 2 ERP, VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW, VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP, VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP, HERCULES CONDENSING
Immergas Isı Pompalarında 20 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Isı şanjörü soğutma veya kompresör emme sensörleri (TE( / (TS)" uyarısıdır. Nedeni kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresörün çalışmamasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Isı Pompalarında 201 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"KONTROL KİTİ/DIŞ ÜNİTE iletişim hatası (kaplin arızası)" uyarısıdır. Nedeni kablo bağlantılarından kaynaklanabilir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 202 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"KONTROL KİTİ/DIŞ ÜNİTE iletişim hatası (3 dk)" uyarısıdır. Nedeni kablo bağlantılarından kaynaklanabilir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 203 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"DÖNÜTÜRÜCÜ ve ANA MICOM arasında iletişim hatası (6 dk)" uyarısıdır. Nedeni kablo bağlantılarından kaynaklanabilir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 21 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Dış hava sıcaklığı düşmesi" uyarısıdır. Nedeni kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresörün çalışmamasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Isı Pompalarında 22 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Fan motor hatası" uyarısıdır. Nedeni kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresörün çalışmamasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Isı Pompalarında 221 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"DIŞ ÜNİTE sıcaklık sensör hatası" uyarısıdır. Nedeni kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresörün çalışmamasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Cihazlarında 23 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Geri dönüş sondasında arıza" uyarısıdır. Nedeni kart NTC geri dönüş sondasında bir arızayı tespit etmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW, VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP, VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP, HERCULES CONDENSING
Immergas Isı Pompalarında 231 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Yoğuşma sıcaklık sensör hatası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Cihazlarında 24 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Tuş takımı anormalliği" uyarısıdır. Nedeni tuşların basılı kalmasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, EOLO STAR 24 5 E, MINI EOLO STAR 24 3 E, MAIOR EOLO, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX 26 2 ERP, VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW, VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP, VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP, HERCULES CONDENSING
Immergas Isı Pompalarında 24 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"İnvertör kartı diğer hatalar" uyarısıdır. Nedeni kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresörün çalışmamasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Cihazlarında 25 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Duman sıcaklık değerindeki düşüş nedeniyle engelleme" uyarısıdır. Nedeni kötü yanmadır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 26 2 ERP, VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW, VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP, VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP
Immergas Isı Pompalarında 25 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Kompresör bloke oldu" uyarısıdır. Nedeni kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresörün çalışmamasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Isı Pompalarında 251 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Akış sıcaklığı sensör hatası" uyarısıdır. Nedeni sensör arızasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 5 ERP, AUDAX TOP 8 ERP, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 26 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Akış sıcaklığı hatası" uyarısıdır. Nedeni kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresörün çalışmamasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Cihazlarında 27 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
Yetersiz su sirkülasyon" uyarısıdır. Nedeni ana devrede yetersiz su sirkülasyonu olmasından ötürü oluşan aşırı ısınma halinde oluşur. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: EOLO STAR 24 3 E, EOLO STAR 24 5 E, MINI EOLO STAR 24 3 E, EOLO MYTHOS, MAIOR EOLO, VICTRIX 26 2 ERP, VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW, VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP, VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP, HERCULES CONDENSING
Immergas Isı Pompalarında 27 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Kompresör bozuk" uyarısıdır. Nedeni kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresörün çalışmamasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Cihazlarında 28 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Sızıntı durumu" uyarısıdır. Nedeni eğer ısıtma aşaması esnasında evsel sıcak su sıcaklığında bir artış olursa, arıza sinyali verilir ve ısıtma sıcaklığı, ısı eşanjöründe kireç oluşumunu kısıtlamak için azaltılır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: EOLO STAR 24 3 E, EOLO STAR 24 5 E
Immergas Isı Pompalarında 28 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Düşük basınç anahtarı" uyarısıdır. Nedeni kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresörün çalışmamasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Cihazlarında 29 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Atık gaz sensörü arızası" uyarısıdır. Nedeni elektronik kart, atık gaz sensöründe bir anormallik belirlemesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX 26 2 ERP, VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW, VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP, VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP
Immergas Isı Pompalarında 29 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Yüksek basınç anahtarı" uyarısıdır. Nedeni kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresörün çalışmamasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Isı Pompalarında 3 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"GMC hava sıcaklık sensörü" uyarısıdır. Nedeni tüm korumların etkin olmasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Cihazlarında 31 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Uzaktan Kumanda ile iletişim kaybı" uyarısıdır. Nedeni kombi ile uzaktan kumanda arasındaki iletişimin kesilmesinden kaynaklanmaktadır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, EOLO STAR 24 3 E, EOLO STAR 24 5 E, MINI EOLO STAR 24 3 E, EOLO MYTHOS, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW, VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP, VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP, HERCULES CONDENSING
Immergas Isı Pompalarında 320 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"OLP sensör hatası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Cihazlarında 36 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"IMG BUS iletişim kaybı" uyarısıdır. Nedeni kazan biriminde anomali durumunda, üstündeki tanımlık etiket (optional) ya da IMG Bus arasındaki çeşitli bileşenlerin iletişimi durur. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, EOLO STAR 24 5 E, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP
Immergas Cihazlarında 37 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
Düşük güç kaynağı gerilimi" uyarısıdır. Nedeni elektrik voltajı, kombinin doğru çalışması için ön görülen sınırların altına indiğinde görülür. Elektrik voltajın kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, EOLO STAR 24 5 E, MINI EOLO STAR 24 3 E, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW, VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP, VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP, HERCULES CONDENSING
Immergas Cihazlarında 38 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Alev sinyali kaybı" uyarısıdır. Nedeni alev oluşmamasından kaynaklanır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP, VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP, HERCULES CONDENSING
Immergas Isı Pompalarında 4 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Uzaktan kumandalı paneli kontrol iletişim kaybı" uyarısıdır. Kumanda kablosunu kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Isı Pompalarında 403 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
Soğutma modunda çalışma esnasında kompresörde buz tespit edilmesinden kaynaklanabilir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 404 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"DIŞ ÜNİTE aşırı yük önleme turu (güvenlik cihazı başlatıldığında çalışma ? normal)" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 416 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Kompresör akışı normal sıcaklığın üzerinde" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 419 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"DIŞ ÜNİTE EEV işletim hatası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 425 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Besleme gerilim fazlarından birisi düşmüş (sadece 3 fazlı modellerde)" uyarısıdır. Elektrik voltajlarını kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Cihazlarında 43 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Alev sinyal kaybı nedeniyle kilit" uyarısıdır. Nedeni sürekli "alev sinyal kaybı" (38) nedeniyle oluşan arızadır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, EOLO STAR 24 5 E, MINI EOLO STAR 24 3 E, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP
Immergas Cihazlarında 44 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Gaz valfinin uzun süre açık kalması durumunda blokaj" uyarısıdır. Nedeni gaz vanası beklenenden daha uzun saat açık kalırsa oluşur. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, EOLO STAR 24 5 E, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP
Immergas Isı Pompalarında 440 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Kalorifer ısıtmada çalışma durdu (dış ortam sıcaklığı > 36 ° C)" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 441 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Soğutma modunda çalışma durdu (dış ortam sıcaklığı < 9 ° C)" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Cihazlarında 45 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Yüksek AT" uyarısıdır. Nedeni kombi, akış probu ve sistem dönüş probu arasında AT'de beklenmeyen ani bir artış olduğu belirlemesidir. Petek vanalarını kontrol edip resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 KW, VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ERP, VICTRIX SUPERIOR 32 2 ERP, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP
Immergas Isı Pompalarında 458 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"DIŞ ÜNİTE fan arızası 1" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Cihazlarında 46 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Düşük sıcaklık termostatı müdahalesi (opsiyonel)" uyarısıdır. Nedeni normal işletim sırasında, arıza nedeniyle düşük sıcaklık çıkışında aşırı sıcaklık artışı meydana gelirse kombi bloke olur. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, MAGİS PRO ERP, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP
Immergas Isı Pompalarında 461 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Kompresör başlatma hatası (dönüştürücü)" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 462 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Emilim hatası (dönüştürücü)/PFC aşırı akım hatası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 463 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"OLP aşırı ısınması" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 464 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"IPM aşırı akım hatası (dönüştürücü)" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 465 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Kompresör voltaj sınırı hatası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 466 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"CC Aşırı/Düşük voltaj BAĞLANTI hatası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 467 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Kompresör rotasyon hatası (dönüştürücü)" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 468 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Mevcut sensör hatası (dönüştürücü)" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 469 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"CC voltaj sensör BAĞLANTI hatası (dönüştürücü)" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Cihazlarında 47 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Düşük brülör gücü" uyarısıdır. Nedeni yakalanan yüksek baca gazı sıcaklığından kombinin zarar görmesini önlemek için çıkış gücünü azaltmasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP, VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP
Immergas Isı Pompalarında 470 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"EEPROM okuma/yazma hatası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 471 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"OTP hatası (dönüştürücü)" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 474 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"IPM (IGBT Modülü) ya da PFCM sıcaklık sensör hatası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 475 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"DIŞ ÜNİTE fan hatası 1" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 484 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"PFC aşırı yükleme hatası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Isı Pompalarında 485 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Gelen akım sensör hatası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Cihazlarında 49 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Geri dönüş sensöründe yüksek sıcaklık engeli" uyarısıdır. Nedeni eşanjör geri dönüş devresinde aşırı yüksek bir sıcaklığa ulaştığında meydana gelir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX EXA 28 1 ERP, VICTRIX EXA 32 1 ERP
Immergas Isı Pompalarında 500 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"IPM aşırı yükleme" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Kombilerinde 51 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"CAR Wireless ile iletişim kaybı" uyarısıdır. Nedeni kombi ve CAR arasında iletişim arızası durumunda Wireless versiyonu belirtilir. Bu andan itibaren kontrol sadece kombi kontrol paneli üzerinden yapılabilir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX TERA 24 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Isı Pompalarında 554 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Soğutucu sızıntı hatası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX PRO 5, AUDAX PRO 8, AUDAX PRO 10
Immergas Kombilerinde 59 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Elektrik enerjisi ağ frekans bloğu" uyarısıdır. Nedeni kart anormal elektrik şebeke beslemesi üzerinde bir frekans tespit etmesidir. Elektrik voltajların kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, EOLO STAR 24 5 E, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Kombilerinde 60 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Bloke sirkülatör arızası" uyarısıdır. Nedeni sirkülatör bazı sebepler nedeniyle durmuş olabilir. Bu sebepler; Pervanin bloke olması veya elektrik arızası gibidir. Petek vanalarını kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Kombilerinde 61 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Sirkülatörde hava mevcudiyeti" uyarısıdır. Nedeni sirkülatör içinde hava saptanması sonucu sirkülatör çalışmaz. Petek vanalarını kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Kombilerinde 62 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Kalibrasyon isteğini tamamlar" uyarısıdır. Nedeni elektronik yönetim kurulumunda kalibrasyon yokluğunun algılanmasıdır. Elektronik kartın değiştirilmesi durumunda kontrol edin veya parametreler bölümünde bir varyasyon hava ve gaz için gerektirir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Isı Pompalarında 7 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Su sensörü hatası" uyarısıdır. Nedeni sensör arızasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Kombilerinde 70 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Dönüş / akış probu değişimi" uyarısıdır. Nedeni hatalı kombi kablo bağlantısı olması halinde hata meydana gelir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX TERA 24 1 E
Immergas Kombilerinde 72 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Hızlı kalibrasyon isteği" uyarısıdır. Nedeni bazı parametre " hızlı kalibrasyon “ değişikliği algılar. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Kombilerinde 73 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Yüksek akış sonda ofset algılandı ve emanet sondasıdır." uyarısıdır. Nedeni bağdaştırıcı bir anomali algılar nedenleri; hatalı sondası, yanlış konumlandırma, dolaşım yetersizliği, su yan ısı eşanjörü birincil tıkanmadır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Kombilerinde 74 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Akış sensörü hatası" uyarısıdır. Nedeni kart NTC güvenlik sevkiyat sondasında arıza tespit etmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Kombilerinde 75 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Dönüş ve / veya akış probu arızası" uyarısıdır. Nedeni sistem dönüş ve akış problarının birinde ya da her ikisinde olası arıza tespit etmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX TERA 24 1 E
Immergas Kombilerinde 76 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Dönüş ve / veya akış problarının sıcaklık kayması" uyarısıdır. Nedeni sistem dönüş ve akış problarının birinde ya da her ikisinde arıza tespit etmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX TERA 24 1 E
Immergas Kombilerinde 77 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Yakıt kontrolünde anomali" uyarısıdır. Nedeni gaz vanasında range dışı akım tespit edilmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Kombilerinde 78 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Yakıt kontrolünde anomali" uyarısıdır. Nedeni gaz vanasında yüksek akım tespit edilmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Kombilerinde 79 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Yakıt kontrolünde anomali" uyarısıdır. Nedeni gaz vanasında düşük akım tespit edilmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E
Immergas Isı Pompalarında 8 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"EEProm Çöktü" uyarısıdır. Nedeni koruma olmamasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Kombilerinde 80 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Elektronik kartı arızasından engelleme" uyarısıdır. Nedeni elektronik kart hatası oluşmasıdır. ve Vanayı kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, EOLO STAR 24 5 E, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Kombilerinde 84 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Yanma anomali -devam eden güç azaltma" uyarısıdır. Nedeni gaz hattı kaynağında düşük basınç tespit edilmesidir. Bu nedenle cihazın gücü sınırlanır ve sorun bildirir. Gaz ve gaz vanasın kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Kombilerinde 87 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Gaz vanası denetim bloğu" uyarısıdır. Nedeni gaz vanasını kontrol eden aksamlardan birisinde bir çalışma bozukluğu tespit edilmesidir. Gaz ve gaz vanasın kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Kombilerinde 88 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Gaz vanası denetim bloğu" uyarısıdır. Nedeni gaz vanası bileşenlerinde bir arıza tespit edilmesidir. Petek vanalarını kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Kombilerinde 89 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Kararsız yakıt sinyali" uyarısıdır. Nedeni alevin kararsız olmasında ortaya çıkıyor: baca gazı devridaim varlığı, kararsız gaz basıncı, fan hızı kararsızlığı veya sistem bir arıza nedeniyle bu uyarıyı vermesidir. Gaz ve gaz vanasını kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Isı Pompalarında 9 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Ünite ayarları" uyarısıdır. Nedeni kapalı, dondurma koruması etkin ve kompresörün çalışmamasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: AUDAX TOP 6 ERP, AUDAX TOP 8 ERP
Immergas Cihazlarında 90 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Yakıt dışarı sınırı sinyali" uyarısıdır. Nedeni yatma sinyali tespit edilmesi ve range dışı uzun bir süre için beklenen ayarlamadır. Gaz ve gaz vanasını kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Cihazlarında 91 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Hatalı ateşleme kiliti" uyarısıdır. Nedeni kartın, brülörün en iyi şekilde ateşlenmesini sağlamak için tüm olası eylemleri tükenmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Cihazlarında 92 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Fan hızı ayarını limitler" uyarısıdır. Nedeni sistem fanın tüm olası devir sayısı düzeltmelerini tüketmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Cihazlarında 93 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Yakıt dışarı sınırı sinyali" uyarısıdır. Nedeni yanma sinyali tespit eder range dışı belirli bir süre için beklenen ayarlamadır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Cihazlarında 94 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Yakıtta anormallik" uyarısıdır. Nedeni yanma kontrolü üzerinde bir sorunla karşılaşılır. Nedenleri; düşük gaz basıncı, baca gazı devridaim, gaz vanası veya hatalı elektronik karttır. Gaz ve gaz vanasını kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Cihazlarında 95 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Süreksizlik yakıt sinyali" uyarısıdır. Nedeni sistem bir süreksizlik sinyali algılamasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Cihazlarında 96 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Engellenen bacalar" uyarısıdır. Nedeni duman borusu sisteminde bir obstrüksiyon oluşması ve ortaya çıkmasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Cihazlarında 98 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Maksimum yazılım hatası sayısı" uyarısıdır. Nedeni en fazla hata sayısı ulaşır software kabul edilmektedir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, EOLO STAR 24 5 E, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Cihazlarında 99 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Genel arıza/blokaj" uyarısıdır. Nedeni kombi içinde bir hata algılanmasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ALPHA ECO 28, VICTRIX 24 TT 1 E, VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP, VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP
Immergas Cihazlarında b 26 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Su yok" uyarısıdır. Nedeni suyun olmamasıdır. Su basıncını kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 50 KAZAN
Immergas Cihazlarında E 02 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Ateşleme bloke" uyarısıdır. Nedeni alevin oluşmamasıdır. Gaz ve gaz vanasını kontrol edip, resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 50 KAZAN
Immergas Cihazlarında E 12 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Storage tank probe anomaly" uyarısıdır. Nedeni elektronik kart boyler sensöründe bir anormali tespit etmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 129 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Bölge 1 nem sensörü anomalisi" uyarısıdır. Nedeni bölge 1 nem sensörü anomalisi (tercihe bağlı). Bölge nemi kontrol edilememesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 130 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Bölge 2 nem sensörü anomalisi" uyarısıdır. Nedeni bölge 2 nem sensörü anomalisi (tercihe bağlı). Bölge nemi kontrol edilememesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 177 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Sıcak kullanım suyu maksimum zaman alarmı" uyarısıdır. Nedeni sıcak kullanım suyu üretimi önceden belirlenen süre içerisinde gerçekleşmemesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 178 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Anti – Lejyonella çevrimi başarılı değil" uyarısıdır. Nedeni anti – Lejyonella çevrimi önceden belirlenen zaman içerisinde gerçekleşmemesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 179 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Sıvı fazlı sensör anomalisi" uyarısıdır. Nedeni elektronik kart sıvı fazlı NTC sensöründa bir anomali tespit etmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 181 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"CARV2 ile iletişimin kaybedilmesi (bölge 2)" uyarısıdır. Nedeni bu durum uygun olmayan bir uzaktan kumandanın bağlanması durumunda ya da hidronik modül ile CAR V2 arasındaki iletişim kaybolduğunda ortaya çıkmasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 182 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Yoğuşma ünitesi alarmı" uyarısıdır. Nedeni yoğuşma ünitesinde bir anomali olmasındandır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 183 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Yoğuşma ünitesi test modunda" uyarısıdır. Nedeni yoğuşma ünitesinin test modunda olduğunu gösteren bir sinyal belirlemesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 184 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Yoğuşma ünitesinde iletişim hatası" uyarısıdır. Nedeni hidronik modül ve yoğuşma ünitesi arasında bir iletişim sensörlerine bağlı olarak bu anomali sinyali belirlemesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 188 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Aralığın dışında sıcaklık talebi" uyarısıdır. Nedeni dış ortam sıcaklığının çalışma sınırlarını aştığı bir sıcaklık talep etmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 189 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"İletişim panosu ile zaman aşımı alarmı" uyarısıdır. Nedeni eğer basılı devre panoları arasında iletişim kaybolmuş ise, bir anomali sinyali belirlenmiş olur. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 2 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Güvenlik termostat bloğu (aşırı sıcak)" uyarısıdır. Nedeni normal çalışma esnasında, eğer iç mekanizmada bir aşırı ısınma hatası meydana gelirse, kazan aşırı ısıtma bloğuna gitmesindendir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 23 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Boyler sensörü anomalisi" uyarısıdır. Nedeni elektronik kart geri dönüş NTC sensöründe bir anomali tespit etmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 24 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Geri dönüş sensörü anomalisi" uyarısıdır. Nedeni elektronik kart basma butonu panelinde bir anormali tespit etmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 26 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Sistem akım ölçer anomalisi" uyarısıdır. Nedeni elektronik kart sistem akım ölçerinde bir anomali tespit etmesidir. Geri dönüş pompası (tercihe bağlı) her zaman çalışır durumdadır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 27 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Uygun olmayan sirkülasyon" uyarısıdır. Nedeni bu durum birincil devrede yetersiz su sirkülasyonu nedeni ile hidronik modülün aşırı ısınması durumunda gerçekleşir. Nedenler şunlar olabilir; Düşük sistem sirkülasyonu; merkezi ısıtma devresindeki hiçbir cihazın kapalı olmadığını ve sistemin hava alabildiğini (havasını alma) kontrol ediniz. Pompa bloke olmuş; pompayı serbest bırakınız. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 31 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"CARV2 ile iletişimin kaybolması (bölge 1)" uyarısıdır. Nedeni bu durum uygun olmayan bir uzaktan kumandanın bağlanması durumunda ya da hidronik modül ile CAR V2 arasındaki iletişim kaybolduğunda ortaya çıkar. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 32 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Düşük sıcaklık bölge 2 sensörü anomalisi" uyarısıdır. Nedeni eğer elektronik kart düşük sıcaklık bölge 2 sensöründe bir anomali tespit ederse, sistem etkilenen alanda çalışamaz. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 37 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Düşük sıcaklık bölge 2 sensörü anomalisi Düşük besleme gerilimi" uyarısıdır. Nedeni bu durum besleme geriliminin sistemin doğru şekilde çalışması için verilen sınırların altında kalması durumunda ortaya çıkmasıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 5 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Akış sensörü anomalisi" uyarısıdır. Nedeni Elektronik kart akış NTC sensöründe bir anomali tespit etmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 50 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Dış Hava Sıcaklık Sensörü kaybı ya da arızası" uyarısıdır. Nedeni dış hava sıcaklık sensörü bağlı değilse ya da arızalanmışsa, bu anomali gözlemlenir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E 54 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Kalorifer ısıtma depolama tankı sensörü anomalisi (isteğe bağlı)" uyarısıdır. Nedeni kalorifer ısıtma boyler direnç değeri aralığının dışında bir değerdedir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: MAGİS PRO ERP
Immergas Cihazlarında E1 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Limit termostatı müdahalesi" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E10 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Yerel kontrol kartı (SDE) dahili arızası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E11 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Brülör ateşleme çevriminden önce alev tespit edildi" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E12 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Kusurlu yerel gidiş sensörü" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E13 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Kusurlu gidiş sensörü (SR)" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E135 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: F12 - MF2 sıcak kullanım suyu kazan alt sıcaklık sensörü" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E136 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: F13 - 2 Kazan, denge kabı 2 MF3" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E137 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: F14 - Denge kabı1, ÇOK FONK. 4" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E138 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: F15 - 2. Isıtma devresi oda sıcaklığı sensörü" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E14 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Kusurlu global geri dönüş sensörü" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E15 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Kazan geri dönüş ve yerel gidiş sensörleri arasındaki fark >30 C (rp + 10)" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E16 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Eşanjör sıcaklığı çok düşük buzlanma tehlikesi" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E17 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"GCI: Eşanjör buzlandı (>2 C)" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E18 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"GCI: Çıkış Delta T - Geri dönüş Max df parametresinin 10 üzerinde" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E19 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"GCI: Çıkış sondası aşırı sıcaklık (>95 C)" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E2 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Düşük gaz besleme basıncı" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E20 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Brülör kapandıktan sonra alev tespit edildi" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E200 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: Emniyet cihazları müdahalesi (fanlar maksimum devirde) / 1. modül iletişim hatası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E201 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: 2. modül iletişim hatası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E203 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: 3. modül iletişim hatası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E204 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: 4. modül iletişim hatası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E205 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: 5. modül iletişim hatası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E206 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: 6. modül iletişim hatası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E207 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: 7. modül iletişim hatası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E22 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Hava basınç şalteri, brülör ateşleme çevrimi başladıktan sonra 30 saniye içinde konum değiştirmiyor" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E23 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Hava basınç şalteri kontaği daima etkin" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E24 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Fan kontrol dışı: brülör ateşleme çevrimi başladıktan sonra 30 saniye içinde doğru hıza ulaşmıyor" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E26 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Fan kontrol dışı: fan işleyiş bittikten sonra 30 saniye içinde durmuyor" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E27 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Hava basınç şalteri brülör ateşleme çevrimi sırasında arıza tespit ediyor" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E28 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Baca borusu tıkalı" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E29 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Duman odasında su, yoğuşma seviyesi çok yüksek, şifonun tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E30 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Parametre ayarlarında değişiklik" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E32 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Besleme gerilimi 190 Vac'ın altında" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E37 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"GCI: Dahili arıza" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E38 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"GCI: Elektromanyetik dalga nedeniyle ayarlar bozuldu" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E4 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Brülör ateşleme çevrimi sırasında alev yok" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E40 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Tesisattaki su sirkülasyonu yetersiz" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E5 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Brülör çalışırken alev yok" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E56 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"GCI: Uzaktan kontrol cihazı bulunamadı" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E57 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"GCI: SDE bulunamadı" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E58 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"GCI: Kazan gidiş sensörü arızalı" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E6 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Yüksek eleman sıcaklığı (>95 C)" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E69 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: F5 - 2. Isıtma devresi gidiş sıcaklığı sondası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E70 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: F11 - 1. Isıtma devresi gidiş sıcaklığı sondası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E71 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: F1 - alt limit sıcaklık sensörü (Buffer)" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E72 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: F3 - üst limit sıcaklık sensörü (Buffer)" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E75 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: F9 - Dış hava sıcaklık sensörü" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E76 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: F6 - Sıcak kullanım suyu kazan sıcaklık sondası" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E78 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: F8 - Kazan sıcaklık sensörü" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E80 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: F2 - 1. Isıtma devresi oda sıcaklığı sensörü" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E81 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: EEPROM hatası Standrat değer, geöersiz bir değerle değiştirildi" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E83 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: F15 - 2. Isıtma devresi oda sıcaklığı sensörü" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E90 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: BUS 0 ve 1 adresleri, Bus 0 ve 1 kodları aynı anda kullanılamaz" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E91 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: BUS kodu kullanımda. Ayarlanan BUS kodu başka bir cihaz tarafından kullanılıyor" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında E99 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"TGC: Dahili arıza" uyarısıdır. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: ARES KAZAN
Immergas Cihazlarında FE90 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Elektronik kart uyumlu değil" uyarısıdır. Nedeni kombi elektronik kartı ve ekran kartı arasında bir uyuşmazlık tespit edilmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında FE94 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Ekran kart arızası" uyarısıdır. Nedeni ekran elektronik kartında bir hata tespit edilmiştir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında FE95 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"NTC besleme sondası kısa devre yaptı veya menzil dışında" uyarısıdır. Nedeni NTC besleme sondası üzerinde yanlış bir değer tespit edilmiştir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında FE96 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Harici sondada arıza" uyarısıdır. Nedeni harici sondada bir arıza tespit edilmiştir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında FE97 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Konfigurasyon hatası" uyarısıdır. Nedeni elektronik kart konfigürasyon hatası ve elektronik kartın değiştirilmesinde de görülebilir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ
Immergas Cihazlarında FE99 Uyarısı Nedir ve Nasıl Çözülür?
"Dahili iletişim arızası" uyarısıdır. Nedeni ekran kartı ve kombi elektronik kartı arasında bir iletişim hatası tespit edilmesidir. Resetleme yapınız. Tekrarlaması durumunda 444 88 22' yi arayınız. Bu uyarı aşağıdaki cihazlar için geçerlidir: VICTRIX 35 KAZAN, VICTRIX PRO 55 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 80 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 100 KAZAN DUVAR TİPİ, VICTRIX PRO 120 KAZAN DUVAR TİPİ